Performanceanalyse af investeringsforeninger i Danmark

Henrik Grundsøe

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Formålet med denne hovedopgave er at foretage en performanceanalyse af en konstrueret portefølje fra tre udvalgte investeringsforeninger, samt konstruktion af en alternativ portefølje. Jeg vil analysere tre investeringsforeninger sammensat i en portefølje, med det eneste kriterium at afdelingerne skal være globale aktier. Som et led af performanceanalysen vil jeg samtidig diskutere fordele og ulemper ved investeringsforening, ved at kortlægge investeringsforeningernes opbygning og eksistensberettigelse. Herunder også en vurdering af fordele og ulemper ved styringsmetoderne og investeringsstrategi. Jeg vil belyse hvordan investeringsbeviset værdiansættes. Jeg vil i opgaven vurdere og analysere de foreslåede porteføljer via nøgletallene fra porteføljeteorien. For at foretage en performanceanalyse er det nødvendigt at foretage en argumentation af valget af benchmark. Jeg vil foretage en optimering af porteføljens risiko, samt analysere betydningen af nøgletallet og årlig omkostninger i procent. Performanceanalysen skal resultere i en præsentation af hvilken investeringsforening der har den bedste performance i en direkte sammenligning af investeringsforeningerne og i forhold til benchmark. Jeg vil herefter sammensætte en alternativ portefølje ved at anvende ”enkeltindeksmodellen”. Den alternative portefølje er baseret på udenlandske aktier. Formålet med dette er at dokumentere de praktiske problemstillinger i forhold til at eje aktier frem for investeringsforeningsbeviser med baggrund i et forventet højere afkast på den alternative portefølje. Jeg vil bruge den historiske kursudvikling for perioden 1999-2003, for at kunne estimere porteføljens afkast og risiko for de næste fem år. Jeg vil diskutere problematikken med den løbende vægtning af porteføljen. Hvad har det af betydning for porteføljen at man løbende tilpasser vægtningen frem for at beholde vægtningen, herunder en vurdering af transaktionsomkostningernes betydning for ændring af vægtfordelingen.

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages82