Værdiansættelse af Tower Group A/S: Pr 2. november 2009

Carsten Aaen & Theis Olsen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Hvad er den estimerede markedsværdi af Tower Group A/S pr. mandag den 2. november 2009 ud fra en strategisk og regnskabsmæssig analyse af selskabet?

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages116