Rekruttering og fastholdelse i det danske sundhedsvæsen

Kim M. Nielsen & Bo Kyndesen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

"Hvordan kan et øget fokus på en metaperspektivistisk tilgang til ledelse bidrage positivt til afdelingssygeplejerskens kompetencer i forhold til rekruttering og fastholdelse"

EducationsThe Graduate Diploma in Organisation, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2010
Number of pages76