betydningen af ændringen af ABL ved lov nr. 525 af 12/6 2009 (L 202) samt lov nr. 254 af 30/3 2011 (L 84) for selskaber og koncerner

Simon Torp Vilhelmsen

Student thesis: Diploma thesis

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2012
Number of pages100