Krisen og Danmark: Udviklingen i dansk økonomi 2001 – 2010

Mohamad Ibrahim

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Med baggrund i den økonomiske krise, vil jeg udarbejde en rapport, hvori dansk økonomi afdækkes for de seneste 10 år med baggrund i eksisterende teorier. Jeg har derfor valgt at opstille følgende problemformulering: 1. Hvordan er dansk økonomi blevet påvirket af den finansielle krise? a. Hvordan har den finansielle sektor udviklet sig? b. Hvordan har ejendomsmarkedet udviklet? c. Hvordan har detailhandlen udviklet sig? 2. Hvordan er dansk økonomi i dag? 3. Hvad er årsagen bag at dansk økonomi er blevet ramt? Jeg vil hovedsagligt beskæftige mig med, hvordan dansk økonomi har udviklet sig over de seneste 10 år, samt give et overblik over hvordan økonomien er i dag, og forsøge at forklare nogle af grundene bag krisen i Danmark. Jeg vil også give min egen tilgang til krisen, med udgangspunkt i det talmateriale jeg vil bruge i opgaven, og med de gængse teorier som findes på området.

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2010
Number of pages75