Revisionsprocessen med fokus på intern kontrol

Rosemarie L.K. Stefansen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Hensigten med afhandlingen er på baggrund af en teoretisk gennemgang af emnet; ”revisionsprocessen med fokus på intern kontrol” at udarbejde en undersøgelse af interne kontroller. På den ene side skal det undersøges hvad revisorer opfatter som effektive interne kontroller og på den anden side, hvad virksomhedsledere opfatter som effektive interne kontroller. Baggrunden er, at undersøge hvad der skal til for, at revisor opnår det tilstrækkelige revisionsbevis, som er grundlaget for den endelige erklæring på årsrapporten. Herunder i hvor høj grad de interne kontroller i de enkelte virksomheder fungerer tilstrækkeligt, således at revisionen bliver effektiv og omfanget af substansrevision kan minimeres.

EducationsMSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages100