Securitization: Renessanse med inspirasjon fra danske realkreditt

Jessie J. Chen

Student thesis: Master thesis

Abstract

En sammenligning av amerikanske MBS og danske realkreditt ligger til bunn for avhandlingen. Det foretas en kritisk vurdering av modellene, deres levedyktighet, fordeler og ulemper. Avhandlingen har denne problemstilling: Hvilke forhold i det amerikanske systemet medførte kollapset av securitization? Og hvilke elementer i den danske realkreditmodellen kan løse de vesentligste problemene i den amerikanske ordningen ved boligfinansiering?

EducationsMSc in Finance and Accounting, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2009
Number of pages72