Sparring or inspection? A discourse theoretical approach to the board's strategic tasks in small Danish financial institutions

Annesofie Bjerre

Student thesis: Master thesis

Abstract

Hvad er bestyrelsens opgave, når det gælder implementering af organisationens strategier? Hvordan ser forholdet mellem bestyrelsen og organisationen ud i dag? Svarerne til disse spørgsmål i forhold til pengeinstitutterne Middelfart Sparekasse og Merkur Andelskasse leder jeg efter i dette speciale. Med adgang til de to danske financielle pengeinstitutter spørger jeg indtil organisationernes strategiske arbejde og hvordan relationen mellem organisation og bestyrelse opleves af organisationens medlemmer og bestyrelsesformand. Formålet er at undersøge hvilke forståelser, der er i spil i forbindelse med bankbestyrelsers strategiske opgaver i mindre danske finansielle pengeinstitutter set i relation til den seneste financielle krise. I 2001 lancerede den danske regering Danmark’s svar på de internationale Corporate Governance anbefalinger - også kendt som Nørby-rapporten. Anbefalingerne blev starten til en mere åben debat om bestyrelsens rolle i forbindelse med organisationens strategiske opgaver og mål. Bestyrelsen skulle være strategiske sparringspartnere til direktionen og tage aktiv del i organisationens værdiskabelse. Efter den seneste finanskrise er EU-kommissionen i 2010 kommet på banen og kræver fastere retningslinier og større kontrol med og af de financielle pengeinstitutters bestyrelser. Nu må strategi, værdi og sparring bøje for behovet af øget kontrol mellem bestyrelsen og direktionen af organisationen, hvis vi skal sikre os mod fremtidens finanskriser, melder EU-kommissionen. En forandring, der påny åbner for indholdet af bestyrelsens strategiske opgaver. Men et blik på den ønskede norm fra øverste myndighed, kigger jeg også nærmere på de enkelte organisationsmedlemmers forståelser af deres bestyrelses opgaver i Middelfart Sparekasse og Merkur Andelskasse. Forståelserne tydeliggøre, hvilke forventninger og krav, der er til bestyrelserens strategiske arbejde. De fundne forståelser kan være med til at sætte nye retninger for bestyrelsens strategiske arbejde. Dette speciale tyder på, at der er flere (og modstridende) forståelser i spil, når det gælder definitionen af bestyrelsens strategiske opgaver. Det kan betyde nye begrænsninger og nye muligheder for bankbestyrelsers fremtidige arbejde i deres organisation.

EducationsMSc in Strategy, Organization and Leadership, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2011
Number of pages173