Private equity real estate: Overtagelse af et ejendomsselskab, belyst ved Jeudan som target

Patricia Schenna Wetke Hallgren

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Er det børsnoterede ejendomsselskab Jeudan et relevant opkøbsemne for en Private Equity Real Estate Fond? Ovenstående belyses ved følgende fremgangsmåde: I rapportens Del II og Del III gives en beskrivelse af markederne for Private Equity og Private Equity Real Estate. Hvilke typer af fonde findes der, hvilke strategier opererer fondene ud fra og hvilke drivere ligger til grund for værdiskabelse? Hvordan har markederne udviklet sig historisk og hvordan kan fremtiden se ud? I rapportens Del IV analyseres den konkrete case: Opkøb af Jeudan. Casen beskrives fra det øjeblik fonden skal udse sig en targetvirksomhed, til vurdering af det angivne targets attraktivitet. Med udgangspunkt i gængse værdiansættelsesmetoder, estimeres værdien af Jeudan. Hvad er værdien af Jeudan ud fra den nuværende strategi, hvad er værdien med udgangspunkt i en Business Case og hvad er Market Cap? Hvordan adskiller værdiansættelserne sig fra hinanden? Giver en eventuel investering et tilstrækkeligt afkast til, at det er interessant for en fond at investere i selskabet? Værdiansættelserne foretages med udgangspunkt i såvel strategisk som finansiel analyse af Jeudan.

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages96