A comparative analysis of Chinese and Mexican immigrants in California

Louisa Dahlin Friberg

Student thesis: Master thesis

Abstract

Nærværende speciale har til formål at lave en komparativ analyse af to store indvandrergrupper i Californien, mexicanere og kinesere, baseret på empirisk data fra det amerikanske folketællingskontor Census Bureau. Baggrunden for dette er en forudindtagelse af, at begge grupper har samme forudsætninger for god integration og social mobilitet, men statistikker viser, at dette ikke er tilfældet. For at forstå baggrunden for dette, vil specialet undersøge hvilke socioøkonomiske parametre, der har indvirkning på social mobilitet, samt klarlægge udviklingen af de historiske forhold, der har ændret de respektive gruppers forudsætninger for immigration. Analysen viser, at selvom de to grupper i forhold til immigrationshistorie deler samme karakteristika, adskiller grupperne sig markant fra hverandre i forhold til social mobilitet, dette i sær på uddannelsesniveauet er der markant forskel på de to grupper. Social mobilitet bliver sværere og sværere at opnå i det amerikanske samfund, med mindre dette sker gennem højere uddannelsesniveau, og det er derfor ikke overraskende, at uddannelsesniveau bliver brugt som et værktøj til videre integration og til social mobilitet. Som forudset udmærker kineserne sig exceptionelt i forhold til mexicanere (og andre indvandrergrupper) på dette punkt. Analysen viser samtidig, at uddannelse danner rammerne for den videre integration, forstået derved, at højere uddannelsesniveau ofte er forbundet med en bedre økonomisk situation og råderum. Analysen afslører også sammenhæng mellem uddannelse og antallet af børn, og at mexicanere generelt får flere børn end kinesere og derfor har lavere uddannelsesniveau og indkomst. Mexicanere er derfor langt mere disponeret for fattigdom end kinesere i USA. Specialets undersøgelser viser dog også overraskende, at parametre -som ikke umiddelbart er iøjenfaldende f.eks. alder og køn, spiller en stor rolle for integrationsprocessen og for udviklingen i social mobilitet for de respektive grupper, og at vilkårene for de respektive grupper synes at vende til fordel for mexicanerne. Således indikerer data for de sidste ti år et skift i immigrationsmønsteret, hvor langt flere mexicanske kvinder emigrerer, og flere amerikansk-fødte mexicanere tager højere uddannelser. Alt i alt en positiv udvikling i forhold til social mobilitet, men også en udvikling hvor det fulde udkom og potentiale endnu ikke kendes. For kinesere derimod viser analysen en ændring i, hvem der emigrerer til USA. Hvor det førhen primært var kinesere med høj(ere) socioøkonomisk status ses nu i stigende grad kinesiske immigranter med meget lave socioøkonomiske forhold. Udover det ser vi en negativ udvikling mellem 2. og 3. generation, hvilket indikerer, at forholdene måske er ved at udjævnes mellem kineserne og mexicanerne. I forhold til den klassiske assimilisationsteori kan dette være en indikation af at begge grupper i større grad er ved at blive integreret i det amerikanske samfund.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2012
Number of pages106