Blækspruttelederen i en kvalitetsreformtid

Jesper Brandt, Maj-Britt Høybye-Hansen & Kirsten Bækvang

Student thesis: Master executive thesis

Abstract

Den offentlige sektor er under forandring, og der gennemføres som aldrig før, hastigt efter hinanden, omfattende reformer som både har betydning for selve strukturen og for ledelsesrummet i den offentlige sektor. Samtidig er ledelse generelt og professionel ledelse i den offentlige sektor i særdeleshed kommet på dagsordnen. Debatten om professionel ledelse i den offentlige sektor er rykket ud af Finansministeriets kontorer og frem til såvel regering som fagbevægelse. Reformerne i den offentlige sektor er ikke entydige i forhold til, hvilken form for ledelse og styring de sætter på dagsordenen. De er ikke rettet i mod et mere ideelt bureaukrati, et nyt fagbureaukrati eller en ren markedsmodel, og reformerne udfordrer de velkendte grænser mellem politik og forvaltning, offentligt og privat, centralt og decentralt. Reformerne synes at indebære en dobbeltbevægelse mod øget decentralisering og stærk vægt på professionel virksomhedsledelse på den ene side, og en tendens til centralisering og øget detailstyring på den anden side. Disse spændinger i forvaltningspolitikken virker for os som offentlige ledere på den ene side uoverskuelige og på den anden side udfordrende. Vi ser det i forlængelse heraf interessant at undersøge, hvad kombinationen af den stærke ledelsessemantik og de modsatrettede styringsforestillinger betyder for den professionelle ledelses handlerum.

EducationsMaster of Public Administration, (Executive Master Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2007
Number of pages112