Fra sparetider til individualisering: Om ventetider, frit valg og garantier i det danske sundhedsvæsen

Finn Rønholt, Per Lindblad Johansen & Hanne M. Jensen

Student thesis: Master executive thesis

Abstract

Omdrejningspunktet for denne masterafhandling er behandlingsgarantien i sundhedsvæsenet, hvis seneste lovmæssige udtryk er den fire ugers ventelistegaranti, som trådte i kraft 1. oktober 2007. En lov som kan ses som udtryk for det juridiske systems udformning af en politisk beslutning om at sikre borgere hospitalsbehandling inden for fast definerede tidsrammer.

EducationsMaster of Public Administration, (Executive Master Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2008
Number of pages98