Modificerede revisionspåtegninger: Tendenser i regulering og praksis

Line Kirstine Hansen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Jeg ønsker at belyse, hvordan og hvorfor erklæringspraksis, i relation til modificeringer, har udviklet sig i perioden 1996 til 2007.

EducationsMSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2008
Number of pages73