Strategisk analyse og værdiansættelse af Vestas Vind Systems A/S

Rasmus Hastrup

Student thesis: Master thesis

Abstract

Danmark har i mange år haft ry for at være foregangsland indenfor udvikling af vindenergiteknologi og anvendelse af denne. Bæredygtighed og vedvarende energi er dog for alvor kommet i det internationale søgelys i de senere år, og det politiske fokus på netop dette har aldrig været større. Årsagerne til dette skal hovedsageligt søges i overordnede temaer som økonomi, sikkerhed og miljøbevidsthed. Grundet den øgede politiske interesse går tendensen derfor mod, at vedvarende energi kommer til at spille en større rolle i den samlede energiproduktion i fremtiden. Det øgede fokus har medført, at vindenergimarkedet har oplevet ekstremt høje vækstrater de senere år, og langsomt er ved at modnes. Spådommene om, hvor stort det fremtidige marked vil blive, er mange, men generelt er forventningerne høje. Samtidigt øges konkurrenceintensiteten på markedet, og nye typer af konkurrenter kommer til i disse år, hvilket stiller nye krav til vindproducenternes omstillingsevne. Danske Vestas er verdens førende virksomhed inden for vindenergi, men har dog mistet markedsandele igennem de senere år. Vestas’ nuværende miljø er præget af stor usikkerhed. På den ene side har den historisk politiske velvilje aldrig været større, hvilket burde give Vestas gode mulighed for vækst, på den anden side skal virksomheden forholde sig til en ny og mere intens konkurrencesituation. Jeg finder det derfor interessant at analysere Vestas’ muligheder fremadrettet, og har derfor valgt at lave en værdiansættelse af Vestas. Dette giver mulighed for at demonstrere basale færdigheder inden for en række teoretiske områder inden for finansieringsdisciplinen, samt muligheden for en dybdegående strategisk analyse.

EducationsMSc in Finance and Accounting, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages179