Bang & Olufsen: Kriserne, konsekvenserne og kommunikationen!

Jonas Dentrup

Student thesis: Master thesis

Abstract

Hvilke strategier har ligget bag og hvilke konsekvenser har, den måde hvorpå Bang og Olufsen rent krisekommunikativt har håndteret medierne, offentligheden og deres stakeholdere i perioden 8. januar 2008 – 19. januar 2009, haft? For at dette overordnede spørgsmål kan besvares, vil opgavens struktur og analyse støtte sig op af følgende arbejdsspørgsmål: 1. Hvordan defineres en krise, hvilke interessenter er relevante, og hvilke faretegn skal man som organisation holde øje med? 2. Hvordan kan B&O som organisation opretholde sit image under en krise? 3. Hvordan kan den enkelte organisation (B&O) opfatte sig selv, samt agere og kommunikere med krisens andre stakeholdere? 4. Omfatter B&O’s krisekommunikation en fortælling, i så fald hvilken? Hvordan præsenteres den og hvem er skurke og helte?

EducationsMSocSc in Political Communication and Managment, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages87