Алкоголь – государственная политика и культура потребления

Arman Toptchian

Student thesis: Master thesis

Abstract

Hovedformålet med dette speciale er at finde, blotlægge og analysere historiske og sociokulturelle årsager til den nuværende alkoholkultur i Rusland, de ændringer som alkoholkulturen er gennemgået i det russiske samfund fra monarkiet til vores dage, samt dens forskelle fra og ligheder med den danske model indenfor alkoholkulturens ”nordiske type”, som begge lande henhører til.På trods af at Danmark og Rusland siden udbredelsen af stærk alkohol har henhørt til lande med den ”nordiske type” og visse andre historiske ligheder, spiller alkoholen en større rolle i det russiske samfund og statens indflydelse på alkoholkulturen er også større end i Danmark. Da Rusland er en af Danmarks vigtigste handelspartnere og flere danske virksomheder åbner datterselskaber i Rusland og i høj grad inddrager lokal arbejdskraft, bliver direkte kontakter med det russiske samfund hyppigere, derfor kan en sådan undersøgelse indenfor dette kulturelle fænomen være nyttig for folk med interesse for tværkulturelle kontakter med det russiske samfund.Specialet består af følgende dele:Alkoholkulturen i Rusland under monarkietPostrevolutionsårtierne frem til Anden VerdenskrigPostkrigstiden frem til Sovjetunionens opløsningAlkoholkulturen i moderne RuslandLigheder og forskelle med den danske modelI disse fem kapitler har jeg fundet og analyseret grundstenene i den russiske alkoholkultur og alkohols rolle i det russiske samfund. Derudover har jeg undersøgt lovgivningen i de fire perioder samt hvorledes denne lovgivning har øvet indflydelse på befolkningens alkoholvaner og hvad konsekvenserne af denne indflydelse har været/er for det russiske folk.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages82