Yksityisoikeudellinen vastuu arvoketjusta

Jaakko Salminen, Mikko Rajavuori

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Tässä artikkelissa tarkastellaan yksityisoikeudellisen vastuun alaa tuotannon ylikansallisessa arvoketjussa. Artikkelissa on tarkoitus selvittää, miten kysymys yrityksen vastuusta sen ulkomaisen tytäryhtiön tai sopimuskumppanin toiminnassa ilmenneistä yritysvastuuliitännäisistä vahingoista on ratkaisu viimeaikaisessa kansainvälisessä oikeuskäytännössä, ja arvioida sen perusteella hahmottuvaa arvoketjuvastuuta. Artikkelissa keskitytään oikeusvertailevasti siihen, miten tuomioistuimet ovat eri oikeusjärjestyksissä hahmottaneet johtoyrityksen yksityisoikeudellista arvoketjuvastuuta.
Translated title of the contributionValue Chain Liability
Original languageFinnish
JournalDefensor Legis
Issue number4
Pages (from-to)533-552
Publication statusPublished - 2019
Externally publishedYes

Cite this