Wind 2050 Policy Brief #5: Paradigmeskift i dansk vindkraft - kampen om projektudviklerens rolle

Julia Kirch Kirkegaard

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Udbygningen af vindkraft på land i Danmark er i det seneste årti i stigende omfang stødt på lokal modstand i Danmark. Igennem et historisk overblik over den institutionelle kontekst for udbygnin-gen af vindenergi viser dette policy brief, hvordan de ændrede rammevilkår for vindenergi har med-ført en markant, men fundamental forandring af vindmølleprojektudvikleren – fra lille og lokalt for-ankret til stor, ekstern og kommerciel udvikler.
Denne forandring af projektudvikleren har medført et utilsigtet paradigmeskift i dansk vindkraft, som gør, at befolkningen i stigende grad føler sig hægtet af omstillingen til vedvarende energi. Med udgangspunkt i den unikke danske vindindustris historie viser den øgede utilfredshed et behov for en større debat om, hvordan udbygningen af vind skal foregå, hvem der skal forestå den, hvilke roller udvikler og lokalbefolkning skal have, og hvilke nye forretningsmodeller der kan udvikles i fremtiden for at koble lokalbefolkningen på vindkraftudviklingen igen.
Original languageDanish
PublisherConcito
Number of pages9
Publication statusPublished - 2017
Externally publishedYes

Cite this