Værdiansættelse af dødsboers ejendomme

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

Højesteret fastslog i SKM2016.279.HR, at skattemyndighederne i dødsboer skal acceptere en værdiansættelse foretaget efter 15 pct.'s-reglen i værdiansættelsescirkulæret af 1982, medmindre der foreligger ganske særlige omstændigheder. Veste Landsret har i SKM2019.368.VLR, og Østre Landsret har i SKM2019.369.ØLR haft lejlighed til nærmere at forholde sig til værdiansættelse af faste ejendomme i dødsboer og Højesterets kendelse. I Vestre Landsrets afgørelse, SKM2019.368.VLR, fastslås det, at den fastsatte afkastforrentning og væsentlige forbedringsudgifter afholdt efter ejendomsvurderingen indebar, at der ikke kunne støttes ret på værdiansættelsescirkulæret. Denne afgørelse er ikke så overraskende. Af større principiel betydning er imidlertid SKM2019.369.ØLR, hvor landsretten fastslår, at skattemyndighederne ikke behøver at dokumentere “særlige omstændigheder”, såfremt de ikke anmoder skifteretten om udmeldelse af en sagkyndig til vurdering af ejendomme, men i stedet selv foretager en ændret værdiansættelse efter modtagelse af boopgørelsen.
Original languageDanish
Article numberSR.2019.319
JournalSR-Skat
Volume30
Issue number6
Pages (from-to)319-321
Number of pages3
ISSN0904-5139
Publication statusPublished - 2019

Cite this