Udvalgte problemstillinger vedrørende SEL § 2 D

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

I artiklen behandles udvalgte problemstillinger vedrørende SEL § 2 D, som til stadighed giver anledning til usikkerhed. En betydelig del af usikkerheden vedrører: En udenlandsk sælger af et udenlandsk target; konkret om sælger – for at blive undtaget fra SEL § 2 D – stringent skal opfylde de danske betingelser for at modtage skattefrit udbytte efter SEL § 2, stk. 1, litra c, eller SEL § 13, stk. 1, nr. 2, såfremt vederlaget havde været udbytte af aktier i target umiddelbart inden overdragelsen (se afsnit 3.1). Om den danske skattemæssige omkvalificering af vederlaget altid bliver til udbytte, som følge af SEL § 2 D, eller eksempelvis kan være et (skattefrit) tilskud (se afsnit 3.2). De danske skattemæssige konsekvenser af omkvalificeringen, hvor sælger, køber og target alle er udenlandske, herunder i forhold til de danske CFC-regler (se afsnit 3.3) Det konkluderes, at der med Skatterådets afgørelse i SKM2023.309.SR er håb for en helhedsorienteret formålsfortolkning og anvendelse af SEL § 2 D, hvorefter undtagelsesbestemmelsen i SEL § 2 D, stk. 1, 2. pkt. – og muligvis også selve omkvalifikationen – fortolkes og anvendes i bedre overensstemmelse med “kerneområdet” for SEL § 2 D, end hvad ordlyden og lovbemærkningerne umiddelbart antyder. Yderligere praksis må vise, om det bliver tilfældet.
Original languageDanish
Article numberSR.2023.225
JournalSR-Skat
Volume35
Issue number7
Pages (from-to)225-232
Number of pages8
ISSN0904-5139
Publication statusPublished - Nov 2023

Cite this