Udlodningspolitik og finansielle målsætninger i store danske børsnoterede selskaber

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

338 Downloads (Pure)

Abstract

Udlodningspolitik i børsnoterede aktieselskaber er et omdiskuteret emne både i finansieringsteori og i praksis. Årsrapporter fra danske børsnoterede selskaber giver ikke god indsigt i bestyrelsernes overvejelser, og logikken bag de udmeldte politikker er ofte svær at følge. Man kan møde inkonsistente finansielle målsætninger, og man kan møde finansielle målsætninger, der synes at stride mod økonomisk teori. I artiklen ses på den logiske sammenhæng mellem forskellige langsigtede økonomiske beslutninger i børsnoterede aktieselskaber, og spørgsmålet om relevansen af en finansiel målsætning for udbyttepolitik og afkast af den investerede kapital (ROCE og ROIC) diskuteres. Artiklen er beslutningsorienteret. Den indeholder en kritisk analyse af beskrivelsen af udlodningspolitikken i store danske børsnoterede selskabers årsrapporter og herudfra gives en række anbefalinger til danske børsnoterede selskaber mht. udlodningspolitik.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue number5
Pages (from-to)17-24
Number of pages8
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - Oct 2018

Cite this