Udfordringer og barrierer for fremtidens mobilisering, samfundsskabelse og dannelse gennem kunsten og kulturens drivkræfter: Kan vi indefra skabe et bæredygtigt, robust og opsøgende fællesskab som modspil til det globale markedsimperium?

Research output: Contribution to journalEditorialResearchpeer-review

Cite this