Trivsel, produktivitet og selvledelse: Et studie af selvledelses betydning for trivsel og produktivitet i det moderne arbejdsliv. Slutrapport

Pia Bramming, Vibeke Andersen, Anders Bojesen, Michael Pedersen, Anders Raastrup Kristensen, Sverre Raffnsøe, Mette Mogensen, Kristian Gylling Olesen

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

I perioden 2008-2011 har en række virksomheder deltaget i et forskningsprojekt i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Århus Universitet (DPU), Copenhagen Business School (CBS), Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Projektets formål har været at undersøge hvordan udviklingen mod selvledelse har betydning for forholdet mellem trivsel, ledelse og produktivitet, med henblik på at skabe viden om, hvilken betydning selvledende organisering har for arbejdsmiljøet. Projektet har benyttet et kvalitativt forskningsdesign, hvor blandt andet metoden ’snaplog’ er blevet udviklet og afprøvet. Der er gennemført interviews, observationer, fokusgruppeinterviews og dokumentstudier i og af de 4 deltagende organisationer/virksomheder gennem projektets forløb.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherArbejdstilsynet
Number of pages52
Publication statusPublished - Feb 2014

Cite this