Transfer pricing - Status på skønsmæssige ansættelser

Louise Fjord Kjærsgaard, Michael Tell, Henrik Guldhammer Nielsen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Spørgsmålet om, hvornår skattemyndighederne er berettigede til at foretage skønsmæssige ansættelser af den skattepligtige indkomst i transfer pricing sager er af stor betydning, idet bevisbyrden overgår til skatteyder, ligesom resultatet kan være signifikante indkomstforhøjelser og bøder. På baggrund af en de seneste års praksis samt lovændringer, redegøres der i artiklen, for hvornår skattemyndighederne er berettiget til at foretage en skønsmæssig ansættelse, samt hvilke muligheder skatteyder herefter har for at udfordre den skønsmæssige ansættelse. Endvidere redegøres der for bøder ved manglende efterlevelse af TP-reglerne og endeligt fremsættes konkrete anbefalinger til hvorledes skatteyder ved udarbejdelse af TP-dokumentationen kan mindste risikoen for skønsmæssige ansættelser.
Original languageDanish
Article numberRR.11.2019.62
JournalRevision & Regnskabsvæsen
Volume88
Issue number11
Pages (from-to)62-78
Number of pages17
ISSN0034-6918
Publication statusPublished - Nov 2019

Cite this