Tobias Indén og Karsten Naundrup Olesen: Offentlig-privat samarbejde. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2012

Research output: Contribution to journalBook reviewResearchpeer-review

Cite this