Tilbagetrækning på arbejdsmarkedet: En oversigt over faktorer

Per Vejrup-Hansen

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

  Abstract

  Artiklen giver en teoretisk baseret oversigt over de afgørende faktorer bag tilbagetrækningstidspunktet, og for ændringer i disse faktorer over tid. Det er et nødvendigt grundlag for at vurdere årsagerne til den tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og dermed også mulighederne for påvirkning. Der argumenteres for, at det i overvejende grad er grundlæggende ændringer i befolkningens præferencer for mere fritid, der ligger bag den tidligere tilbagetrækning. Det skyldes formentlig den øgede økonomiske velstand, der samtidig har muliggjort en tidligere tilbagetrækning.
  Original languageDanish
  JournalSamfundsøkonomen
  Issue number1
  Pages (from-to)17-22
  Number of pages6
  ISSN0108-3937
  Publication statusPublished - 1998

  Cite this