Supermarkedets modus operandi: En hverdagssociologisk undersøgelse af forholdet mellem rum og handlen

Lene Granzau Juel-Jacobsen

Research output: Book/ReportPhD thesis

Abstract

Nærværende Ph.d. afhandling undersøger genstandssensitivt supermarkedet som moderne fænomen og søger i særdeleshed et sociologisk kvalificeret svar på hvorledes supermarkedets fysiske indretning og ydre arkitektur påvirker kundernes oplevelser og handlen. Det primære ærinde er at forstå supermarkedet på hverdagslivets præmisser, hvor det upåagtede, rutiniserede og selvfølgelig i særlig grad gør sig gældende. Hensigten er således at markere supermarkedet på det sociologiske landkort over væsentlige socio-kulturelle hverdagsfænomener. Supermarkedet synes ved første øjenkast simpelt og lige til, ja sågar trivielt, men ser man nøjere efter bliver billedet et andet: Supermarkedet indkapsler den kompleksitet, flertydighed og forbundenhed der i al ubemærkethed ofte gør sig gældende i hverdagslivet. I et strategisk analytisk perspektiv virker supermarkedet således som en by i miniature, der komprimerer og fortætter bredere samfundsmæssige forhold og tendenser. Et centralt argument i afhandlingen er, at supermarkedet i et historisk perspektiv har medvirket til udformningen og forandringen af det moderne liv på linje med byens øvrige rum så som arkaden, biografen, hotellet og gaden. Der kan næppe herske tvivl om, at supermarkedet har medvirket til at forandre vores hverdag, herunder vores tidsforbrug, indkøbsvaner og madkultur, og også i dag danner supermarkedet til stadighed rammen om en almenmenneskelig erfaring, og alene af den grund fortjener det sociologisk opmærksomhed. Afhandlingens væsentligste forskningsmæssige bidrag består således i den sociologisk informerede undersøgelse af hvorledes supermarkedet former og rammesætter menneskers hverdagsliv, hvilket i sidste ende hviler på den antagelse, at det byggede miljø virker, influerer og bidrager til vores sociale liv. Den antagelse er for så vidt triviel i den forstand at vi oftest tager den for givet, men i modsætning til den gængse opfattelse påpeger afhandlingen at én ikke uvæsentlig del af det supermarkedet gør (qua rum og materialitet) er uintenderet, ufokuseret og oftest forløber ubemærket. I den forstand virker supermarkedet eksemplarisk på hverdagslivets præmisser.
Original languageDanish
Place of PublicationFrederiksberg
PublisherCopenhagen Business School [Phd]
Number of pages440
ISBN (Print)788793339965
ISBN (Electronic)9788793339972
Publication statusPublished - 2016
SeriesPhD series
Number16.2016
ISSN0906-6934

Cite this