Substitutionsfaktoren og produktforskelle: Et økonomisk bidrag til fastsættelsen af erstatning for immaterialretskrænkelse baseret på oplysninger om krænkers salg

Rasmus Arler Bogetoft*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalJournal articlepeer-review

3 Downloads (Pure)

Abstract

Når en immaterialret krænkes, er det svært at fastsætte rettighedshavers tab. I denne artikel bruger jeg simple økonomiske modeller til at analysere dansk retspraksis på netop dette område. Det gør jeg ved at fokusere på den omfattende praksis, hvor domstolene ser på krænkers salg og vurderer, hvor stor en del heraf rettighedshaver ville have haft. Hvor domstolene – med andre ord – fastsætter en substitutionsfaktor. Jeg gennemgår de parametre, som danske domstole inddrager, og viser, at de juridiske parametre i overvejende grad passer med simple økonomiske modeller. Samtidig viser jeg, hvordan de økonomiske modeller kan bidrage til mere sofistikerede analyser af de faktorer, der inddrages i erstatningsudmålingen. Herved viser jeg sammenhængen mellem gældende ret og økonomisk teori på området.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Rettsvitenskap
Volume134
Issue number5
Pages (from-to)563-634
Number of pages72
ISSN0040-7143
DOIs
Publication statusPublished - 8 Dec 2021

Cite this