Substitutionsfaktoren og produktforskelle: Et økonomisk bidrag til fastsættelsen af erstatning for immaterialretskrænkelse baseret på oplysninger om krænkers salg

Rasmus Arler Bogetoft*

*Corresponding author for this work

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  17 Downloads (Pure)

  Abstract

  Når en immaterialret krænkes, er det svært at fastsætte rettighedshavers tab. I denne artikel bruger jeg simple økonomiske modeller til at analysere dansk retspraksis på netop dette område. Det gør jeg ved at fokusere på den omfattende praksis, hvor domstolene ser på krænkers salg og vurderer, hvor stor en del heraf rettighedshaver ville have haft. Hvor domstolene – med andre ord – fastsætter en substitutionsfaktor. Jeg gennemgår de parametre, som danske domstole inddrager, og viser, at de juridiske parametre i overvejende grad passer med simple økonomiske modeller. Samtidig viser jeg, hvordan de økonomiske modeller kan bidrage til mere sofistikerede analyser af de faktorer, der inddrages i erstatningsudmålingen. Herved viser jeg sammenhængen mellem gældende ret og økonomisk teori på området.
  Original languageDanish
  JournalTidsskrift for Rettsvitenskap
  Volume134
  Issue number5
  Pages (from-to)563-634
  Number of pages72
  ISSN0040-7143
  DOIs
  Publication statusPublished - 2021

  Cite this