Styring af international transfer pricing: Et casestudie i en dansk-baseret multinational virksomhed

Peter Reuther, Christian Plesner Rossing

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Nærværende artikel introducerer international transfer pricing, dels som et skatteretligt fænomen og dels som et værktøj til planlægning og økonomisk styring af koncernforbundne selskaber i en multinational virksomhed (MNV). Med udgangspunkt i en case-analyse af MNV’en gives der et konkret eksempel på hvordan transfer pricing håndteres i praksis. Artiklens formål er at give et praktisk eksempel på at transfer pricing handler om at efterleve regler, ikke omgå dem. På baggrund af case-analysen argumenteres der for, at såvel akademikere som praktikere bør tage virksomhedens tilgang til international transfer pricing i betragtning, når økonomiske styringssystemer i en MNV skal anvendes til planlægning og opfølgning.
Original languageDanish
JournalLedelse og Erhvervsoekonomi
Volume76
Issue number3
Pages (from-to)59-74
ISSN0902-3704
Publication statusPublished - Sep 2011

Cite this