Styrelser i unga entreprenörsdrivna företag

Jonas Gabrielsson, Eythor Jonsson

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  Abstract

  Styrelser lyfts ofta fram som en outnyttjad resurs i nya och unga företag. Det finns dock begränsat med studier som lyfter fram det unga framväxande företagets särskilda behov och villkor. I denna artikel tar vi ett steg mot att bättre förstå användandet av styrelser i unga entreprenörsdrivna företag som vill växa och expandera på inhemska och internationella marknader. Studiens empiriska data kommer från unga företag som medverkat i Seed Forum International. Vi analyserar företagens finansieringskällor och utvecklingsfas i förhållande till deras styrelseaktivitet. Sammantaget visar studien att styrelsen får större roll och betydelse när organisationens resursberoenden utvecklas i takt med att företaget växer. Vidare finner vi att aktiva styrelser i unga entreprenörsdrivna företag tar ett helhetsansvar för organisationens utveckling genom att vara involverade i en bred repertoar av olika styrelserelaterade uppgifter.
  Original languageSwedish
  JournalMagma: Econas tidsskrift for Økonomi og Ledelse
  Issue number7
  Pages (from-to)40-50
  ISSN1500-0788
  Publication statusPublished - 2013

  Cite this