Strategi i danske ejerledede virksomheder

Research output: Book/ReportReportResearch

116 Downloads (Pure)

Abstract

Denne rapport giver en status på arbejdet med at formulere målsætninger og eksekvere strategier i ejerledede virksomheder. Rapportens hovedkonklusion er, at der er et stort potentiale for vækst og udvikling, hvis ejerledere forbedrer deres arbejde med at formulere målsætninger og får omsat målsætningerne til handleplaner og arbejdsopgaver.
Tre fjerdedele af ejerlederne mestrer enten ikke arbejdet med at formulere målsætninger baseret på en grundig analyse af virksomhedens situation eller mangler at få de formulerede målsætninger omsat til handleplaner og arbejdsopgaver. Mange af ejerlederne angiver, at den primære barriere i forhold til at arbejde med at formulere målsætninger og strategi er, at de fokuserer på virksomhedens drift. Det er en vigtig indsigt, fordi det synliggør, at potentialet i langsigtet planlægning kan udløses, hvis ejerlederne bliver bedre til at flytte fokus fra drift til planlægning.
Det bedste argument for at allokere tid til langsigtet planlægning er, at det styrker virksomheden. Der er målbare effekter på virksomhedens overskudsgrad og vækst som følge af at arbejde målrettet med at formulere målsætninger og eksekvere strategi. De virksomheder, der mestrer arbejdet med at formulere målsætninger og eksekvere strategi, har en højere overskudsgrad og højere vækst end andre virksomheder.
Hvis ejerledernes arbejde med formulering af målsætninger og eksekvering af strategi styrkes, vil lønsomheden og væksten styrkes til gavn for både ejerlederne selv og samfundet generelt. Der er derfor et betydeligt uforløst potentiale i at forbedre arbejdet med at formulere målsætninger og eksekvere strategi i de ejerledede virksomheder.
I forbindelse med projektet har Center for Ejerledede Virksomheder lanceret temaet ’Strategi’ på hjemmesiden www.ejerlederen.dk, hvor vi har samlet nyttig viden og erfaringer fra ejerlederes arbejde med at formulere målsætninger og eksekvere strategi. Vi håber, at denne viden kan inspirere ejerledere til at foretage en prioritering af arbejdet omkring formulering af målsætninger og eksekvering af strategi.
Original languageDanish
Place of PublicationFrederiksberg
PublisherCenter for Ejerledede Virksomheder. Copenhagen Business School
Number of pages47
Publication statusPublished - Feb 2021

Cite this