Støtteerklæring og fradrag for tab

Research output: Contribution to journalComment/debateResearch

Abstract

I SKM2021.43.VLR havde et dansk datterselskab modtaget et beløb fra sit tyske moderselskab. Beløbet havde selskabet modtaget på grundlag af nogle støtteerklæringer fra moderselskabet. Støtteerklæringerne var knyttet til en af datterselskabets kunder. Da kunden gik konkurs, betalte moderselskabet et beløb til datterselskabet. Spørgsmålet i sagen var, hvorvidt det modtagne beløb kunne anses som et skattefrit tilskud i henhold til selskabsskattelovens § 31 D, eller om beløbet skattemæssigt skulle indgå ved opgørelsen af kurstabet på datterselskabets debitor efter kursgevinstlovens § 3. Datterselskabet havde selvangivet et tab på kunden opgjort uden hensyn til det modtagne beløb, mens skattemyndighederne mente, at tabet skulle reduceres med det modtagne beløb. Retten fandt, at det modtagne beløb ikke kunne anses for et skattefrit tilskud, men skulle indgå ved opgørelsen af tabet på kunden.
Original languageDanish
Article numberSR.2021.101
JournalSR-Skat
Pages (from-to)101-104
Number of pages4
ISSN0904-5139
Publication statusPublished - Apr 2021

Cite this