Sprogkernen: En undersøgelse af fremmedsprogsundervisning i det almene gymnasium

Margrethe Mondahl, Birgit Henriksen, Mette Skovgaard Andersen, Nanna Rosenfeldt, Mikkel Bülow Skovborg, Alex Klinge, Helle Birk

  Research output: Book/ReportReportResearch

  72 Downloads (Pure)

  Abstract

  Den globale borger skal kunne klare sig i en stadig mere kompleks verden – en verden der står åben for nye generationer af unge danskere. Den stigende kompleksitet betyder at det danske uddannelsessystem stilles over for nye udfordringer. Danmark er specielt udfordret af globaliseringen: Det danske sprogområde er lille, men samtidig skal vi sikre at de bedste internationale hjerner vælger at arbejde for vores virksomheder, og vi skal kunne agere klogt i den sproglige og kulturelle mangfoldighed globaliseringen indebærer. Udviklingen gennem de seneste årtier har dog indikeret ,at Danmark går i den forkerte retning hvad angår uddannelsessystemets evne til at motivere de unges tilegnelse af kultur- og sprogkompetencer. Fremmedsprogsdisciplinerne, hvorfra såvel fremmedsprogs- som kulturkompetencer forventes at udspringe,opfattes gennemgående som lavstatusfag i gymnasiet og færre og færre unge vælger at dygtiggøre sig inden for de traditionelle fremmedsprogsdiscipliner, bl.a. fordi de ikke kan se at kompetencer fra disse discipliner bidrager væsentligt til en spændende karriere. For fremadrettet at kunne forholde sig til de udfordringer
  som gymnasiet står overfor i forhold til at gøre kommende medarbejdere interkulturelt handlingskompetente, har Projekt Sprogkernen afdækket fremmedsprogenes udfordringer i gymnasiet og kommer i denne rapport med anbefalinger til en ændring/fornyelse af kernefagligheden i fremmedsprogsundervisningen i de gymnasiale uddannelser.
  Original languageDanish
  Place of PublicationFrederiksberg
  PublisherInstitut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi, CBS
  Number of pages42
  Publication statusPublished - 17 Jun 2011

  Cite this