Specialevejledningens betydning for de studerendes erhvervelse af research literacies

Vibeke Ankersborg, Karl-Heinz Pogner

Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

Abstract

Indledning: Specialevejledning er en udbredt undervisningsteknik, men på CBS, der har mange internationale vejledere og studerende, er det ikke givet, at vejledning praktiseres på én måde og fremmer den samme type læring. Vi har undersøgt, hvordan kombinationen af vejledningsmodeller (Dysthe 2006) og vejledertyper (Jensen 2010) har indflydelse på de studerendes tilegnelse af “research literacy” (Badenhorst & Guerin 2016), hvilken betydning det har, at vejledning lægger vægt på at guide, frem for at føre tilsyn med (supervise) de studerende, samt hvordan detteharmonerer med de studerendes syn på vejledning.Metode: Empirien består af 11 semistrukturerede interviews på dansk med studerende, der er ca. midtvejs i deres specialeskrivning. Teoretisk har vi udviklet en analysemodel, der sammenkobler forskellige typer af vejleder/studerende relationer med forskellige tilgange til vejledning ved at kombinere Dysthes (2006) tre vejledningsmodeller læreringsmodellen, mesterlæremodellen og partnerskabsmodellen med Jensens (2010) tre vejledertyper ekspert, metodevejleder og procesvejleder.Resultat: Funderet i en beskrivelse og forståelse af begrebet vejledning, der ikke kan oversættes 1:1 til det engelske supervision, viser analysen, hvordan partnerskabsmodellen i samspil med alle tre vejledertyper fremmer de studerendes research literacies, fordi denne type vejledning understøtter de studerendes evne til at træffe valg og fravalg på informeret grundlag. Omvendt viser nogle interviews spor af tab af læring, når studerende bliver mødt med en mere superviserende form for vejledning i stil med læringsmodellen. Endelig er det partnerskabsmodellen, der bedst modsvarer de studerendes opfattelse af idealvejlederen.Diskussion: Partnerskabsmodellen skaber nogle gange frustration hos studerende, men fremmer også mere og dybere læring samt større bevidsthed om egne undersøgelseskompetencer. Næste led er således at undersøge internationale studerendes erfaringer med vejledning/supervision.
Original languageDanish
Publication date2019
Number of pages2
Publication statusPublished - 2019
EventDUN Konferencen 2019: Undervisningens teknologier og teknikker - Radisson Blu H. C. Andersen Hotel, Odense, Denmark
Duration: 28 May 201929 May 2019
https://www.tilmeld.dk/dunk19

Conference

ConferenceDUN Konferencen 2019
LocationRadisson Blu H. C. Andersen Hotel
Country/TerritoryDenmark
CityOdense
Period28/05/201929/05/2019
Internet address

Cite this