Skjulte apportindskud eller lovlige efterfølgende erhvervelser? Giver forbuddet mod apportindskud i iværksætterselskaber mening?

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Ved indførelsen af iværksætterselskabet indførtes tillige et forbud mod apportindskud i anpartsselskabsvarianten. Forbuddet synes vanskeligt at forene med kapitalselskabernes betingede ret til efterfølgende erhvervelser fra kapitalejerne samt reglerne om gældskonvertering. I artiklen analyseres de for problemstillingen relevante retskilder, og det konkluderes, at den retlige usikkerhed kan elimineres ved at fjerne forbuddet, uden at dette er til skade for iværksætter-anpartshaverne, selskabet eller tredjemand. Indtil forbuddet eventuelt fjernes, kan retsstillingen i langt de fleste tilfælde afklares ved at klarlægge, om en efterfølgende erhvervelse og et kapitalindskud er en del af en samlet aftale. Det samme gælder ved gældskonvertering på baggrund af køb af aktiver på kredit.
Original languageDanish
Article numberU.2015B.1
JournalUgeskrift for Retsvaesen
Volume149
Issue number2
Pages (from-to)1-9
ISSN0108-2353
Publication statusPublished - 2015

Cite this