Skattereformen 2012: En analyse

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract


Skattereformen minder mest af alt om en schweizerkniv. Hermed tænkes ikke på kvaliteten, men på de mange funktioner, som gør, at knivsindholdet ofte er den mindste del af en schweizerkniv. Skattereformen er en blanding af fem elementer. Der er et skattereformselement, hvormed tænkes mere langsigtede ændringer af skattesystemet, der en fremrykning af beskatning af kapitalpensioner, der har begrænsede realøkonomiske virkninger, men mest af alt er udtryk for en regnskabsmæssig ændring, der er et konjunkturpolitikelement, der er et udgiftsreformselement, og endelig er der et afgiftsjusteringselement.

Overordnet viser skattereformforliget et betydeligt mod fra regeringens side, idet omfordeling fra de laveste indkomster gennem den forringede regulering af overførselsindkomsterne frem til 2023 er større, end den borgerlige regering har lagt navn til i sine skattereformer.

Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue number7
Pages (from-to)4-10, 27
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - 2012

Cite this