Skat og aktieinvestering

Michael Møller, Claus Parum, Kristian Myrup Pedersen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

14 Downloads (Pure)

Abstract

I sidste nummer af Finans/Invest havde vi en artikel ”Realisationsbeskatning eller lagerbeskatning af aktieindkomst?” Artiklen hvilede for nogle beregningers vedkommende på en forkert forståelse af nogle skatteregler, og artiklen tilbagetrækkes derfor i sin helhed. De to lovede artikler om emnet er nu sammenskrevet til denne artikel. Denne artikel beskæftiger sig med investering af frie midler i børsnoterede aktier eller aktiebaserede investeringsprodukter. En dansk privat investor med frie midler kan overordnet vælge mellem tre forskellige skatteprincipper. Formålet med artiklen er at give en overordnet forståelse for de skattemæssige overvejelser i forbindelser med aktieinvesteringer for frie midler, og herunder diskutere skattens betydning for kapitalmarkedslinjen.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue number1
Pages (from-to)28-34
Number of pages7
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - Feb 2024

Cite this