Sjøforsvaret i ny drakt: Utviklingen av ny uniform for Sjøforsvaret med vekt på tilpasning til det kvinnelige og mannlige personellets ulike behov for arbeidsbekledning

Marit Vestvik, Mari Bjerck

  Research output: Book/ReportReportResearch

  Abstract

  Denne rapporten formidler resultater fra undersøkelser som er gjort på to av Sjøforsvarets fartøy i 2010 og 2011, som omfatter utprøving av ny niformsmodell for utendørs bruk. Undersøkelsene er en del av forskningsprosjektet Uni-Form: Arbeidsbekledning for kvinner i mannsdominerte yrker. I prosjektet utvikles arbeidsklær for Sjøforsvarets personell som har bedre funksjonalitet og komfort enn eksisterende uniformer. En målsetning er å bedre trivselen for personellet gjennom å utvikle forbedrete uniformbekledning. At uniformsbekledningen er tilfredsstillende i funksjonalitet, passform og utseende for kvinner, forutsettes å være av betydning for kvinners integrering og rekruttering til stillinger i mannsdominerte yrker. Et utbredt fenomen er at arbeidsklær for kvinner som jobber på typiske mannsarbeidsplasser er basert på klær produsert for menn, eller er kopier av mannsklær med et tilpasset snitt for kvinner. Dette gjelder også Forsvarets uniformer.
  Original languageNorwegian
  Place of PublicationOslo
  PublisherStatens Institutt for Forbruksforskning
  Number of pages66
  Publication statusPublished - 2012
  SeriesOppdragsrapport
  Number3-2012

  Cite this