Selskaber med begrænset ansvar i krydsfeltet mellem selskabsret og skatteret: Del 1

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Selskaber med begrænset ansvar har i mange år givet anledning til debat i såvel skatteretten som selskabsretten. I denne artikel foretages en integreret fremstilling af de selskabsretlige og skatteretlige regler for disse selskaber fra 1903 til i dag. I denne artikels Del I beskrives reglerne i dansk ret for selskaber med begrænset ansvar i statsskattelovene og selskabsloven af 1960, samt i lov om erhvervsdrivende virksomheder fra 1994. I artiklens del 2 gennemgås udviklingen af reglerne i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder fra 2009 til i dag, og de ændringer af bestemmelsen i SEL § 1, stk. 1, nr. 2, der er gennemført siden 2011.
Original languageDanish
Article numberSPO.2015.91
JournalSkattepolitisk Oversigt
Volume71
Issue number2
Pages (from-to)91-102
ISSN0108-6049
Publication statusPublished - 2015

Cite this