Seksuel chikane: Arbejdsgiverens ansvar for kollega og tredjemandskrænkelser i henhold til ligebehandlingsloven

Maria E. R. Rasmussen*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Artiklen undersøger arbejdsgiverens ansvar i henhold til ligebehandlingslovens forbud mod seksuel chikane, når en ansat på arbejdspladsen udsættes for seksuel chikane af en kollega eller en tredjemand. Det konkluderes, at en arbejdsgiver er forpligtet til at reagere med effektive tiltag, der er egnede til at bringe den seksuelle chikane til ophør, når der opnås viden om, at en ansat udsættes for seksuel chikane. Karakteren af disse tiltag afhænger af de konkrete krænkelsers beskaffenhed, men forudsættes ikke alene rettet mod krænkeren. Et synspunkt om, at en arbejdsgiver - ud over reaktionspligten - også er forpligtet til at forebygge, at seksuel chikane opstår på arbejdspladsen, ses gjort gældende i nyere retspraksis. Artiklen konkluderer i relation hertil, at det er uklart, om en sådan forebyggelsesforpligtelse følger af forbuddet mod seksuel chikane i ligebehandlingsloven eller alene følger af den arbejdsmiljøretlige regulering. Endelig afklaring heraf må afvente domstolenes, herunder eventuelt EU-Domstolens, stillingtagen eller lovgivningsinitiativer. Uanset om pligten til forebyggelse finder sin hjemmel i ligebehandlingsloven eller i den arbejdsmiljøretlige regulering, konkluderer artiklen, at yderligere præcisering af indholdet af pligten til forebyggelse er formålstjenlig.
Original languageDanish
JournalJuristen
Volume102
Issue number5
Pages (from-to)167-177
Number of pages11
ISSN0107-699X
Publication statusPublished - Nov 2020

Cite this