Samfundsforudsætninger - metodemæssige overvejelser

Niels Lehde Pedersen, Robert Neumann

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

98 Downloads (Pure)

Abstract

Samfundsforudsætningerne gælder nu for både investeringsforeninger og pensionsselskaber og har dermed fået en afgørende betydning som referencegrundlag i forhold til at træffe investeringsbeslutninger. Beregninger i denne artikel tyder imidlertid på, at forholdet mellem afkast og risiko ikke er konsistent, hvilket forringer kvaliteten af beslutningsgrundlaget. Artiklen viser en metode til at sikre en bedre sammenhæng. De metodiske udfordringer aktualiserer behovet for at sikre en hensigtsmæssig governancestruktur med tilhørende modelvalidering i fremtiden
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue number4
Pages (from-to)24-29
Number of pages6
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - Aug 2020

Cite this