Risikostyring af transfer pricing: Identifikation, kvantificering og rapportering af skattemæssige risici for koncerninterne transaktioner

Christian Plesner Rossing, Peder Reuther, Thomas Riise Johansen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Cite this