Rige, forældreløse børn: Om mindreåriges friarv

Lennart Lynge Andersen, Svend Danielsen

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  Abstract

  Arvelovens § 5, stk. 2, har skabt større muligheder for testamentariske bestemmelser om mindreåriges friarv, hvis arven vil blive betydelig. Forfatterne drøfter konsekvenserne af reglen i lyset af den lovgivning, der tager sigte på at beskytte mindreårige, navnlig samspillet mellem værgemålsloven og dødsboskifteloven. Det diskuteres tillige, om der kan etableres administrationsordninger e.l. til erstatning for værgen i perioden, indtil myndighedsalderen opnås. Artiklen er samtidig en kommentar til Johan Hartmann Stægers båndlæggelsesartikel i T:FA 2011.303-08.
  Original languageDanish
  JournalTidsskrift for Familie- og Arveret
  Issue number5
  Pages (from-to)397-407
  ISSN1397-4599
  Publication statusPublished - 2011

  Cite this