Rettsøkonomi i nordiske dommer

Erling Eide (Editor), Henrik Lando (Editor), Endre Stavang (Editor)

Research output: Book/ReportAnthologyResearchpeer-review

Abstract

Moderne rettstenkning, med rettsøkonomi som et viktig fornyende element, tilsier at det er yrkesetisk ønskelig og samsvarende med praktisk rettstenkning å la samfunnsøkonomiens tankeredskaper tjene som verktøy i rettsvitenskapen generelt, og dessuten la dem være til hjelp i forbindelse med tvisteløsning. Denne samlingen av artikler, basert på seminarinnlegg ved Institutt for privatretts rettsøkonomiske domsseminar i august 2013, belyser med eksempler fra nordisk rettspraksis hvorfor og hvordan samfunnsøkonomisk innsikt og forståelse konkret kan brukes til å bedre rettens begrunnelser og til å øke sjansen for å nå et forsvarlig og godt resultat. På seminaret deltok rettsøkonomisk interesserte akademikere fra alle nordiske land, samt høyesterettsdommere fra alle nordiske land, unntatt Danmark.
Original languageNorwegian
Place of PublicationOslo
PublisherUniversitetet i Oslo
Number of pages255
ISBN (Print)9788272362361
Publication statusPublished - 2014
SeriesSkriftserien - Institutt for Privatrett
Number197
ISSN1890-4955

Cite this