Renteloftet og faste driftssteder i udlandet

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Behandlingen af aktiver allokeret til faste driftssteder i udlandet i forhold til renteloftet i selskabsskatteloven (SEL) § 11 B. I artiklen argumenteres der for at skatteministerens fortolkning ikke er forenelig med etableringsfriheden i art. 49 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TFEU)
Original languageDanish
JournalSkat Udland
Issue number7
Pages (from-to)491-499
ISSN0905-443X
Publication statusPublished - 2012

Cite this