Reguleringen af pensionsselskabers investeringsstrategier: Set i relation til diskussionen om etiske investeringer. Er der behov for at ændre reglerne?

Lisbeth Faurdal

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  Abstract

  Forfatteren behandler pensionsselskabers etiske investeringer, herunder den kritik der med jævne mellemrum rejses i offentligheden heraf. Problemstillingen analyseres og drøftes på grundlag af reguleringen af pensionsselskabers investeringsstrategier. Det drøftes samtidig, om lovgivningen bør ændres. Forfatteren konkluderer, at det ud fra et samfundsmæssigt synspunkt synes rimeligt, at der opstilles etiske krav i lovgivningen til pensionsselskabers investeringer. Endvidere konkluderes det, at det er uhensigtsmæssigt og ude af trit med samfundsudviklingen, at kravet i § 158 om størst muligt afkast af en investering i en række situationer direkte modarbejder/forhindrer, at pensionsselskaber investerer pensionsmidlerne ud fra etiske principper.
  Original languageDanish
  JournalErhvervsjuridisk Tidsskrift
  Volume21
  Issue number4
  Pages (from-to)369-381
  ISSN1901-3612
  Publication statusPublished - 2012

  Cite this