Regulering frem for usikkerhed: Prisfastsættelse og dokumentation af koncerninterne lån og garantistillelser

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Cite this