Refleksiv ret og virksomheders samfundsansvar: Et retssociologisk perspektiv på legitimitet gennem involvering i regelproduktion og selvregulering

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Abstract

I de senere år har offentlige institutioner i stigende grad søgt at påvirke virksomheder i retning af socialt ansvarlig adfærd gennem forskellige reguleringsinstrumenter. Det gælder på internationalt såvel såvel som nationalt plan, og reguleringsstrategierne rækker fra meget bløde instrumenter og samregulering til hård (bindende) lovgivning. Virksomheders samfundsansvar (CSR) udtrykker et samfundsmæssigt behov for, at især multinationale virksomheder respekterer og bidrager til en global udvikling, som er bæredygtig ud fra hensyn til miljø, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder mv. Herigennem kan virksomheder opretholde deres samfundsmæssige ’licence to operate’. Gennem to cases - udviklingen af FNs Global Compact, og den første fase (2002-2004) af EUs Multistakeholder Forum (MSF) om CSR – forklares, hvordan den systemteori-inspirerede retsvidenskabelige teori og reguleringsstrategi refleksiv ret gennem refleksion bidrager til virksomheders legitimitet, og hvordan overnational regulering, der begrænser virksomheders handlefrihed, søger legitimitet gennem aktiv involvering af virksomheder. Den danske lovpligtige CSR-rapportering bringes ind som perspektivering i forhold til reflektion versus reflektivitet.
Original languageDanish
Title of host publicationLegitimitet under forandring : Virksomheden i samfundet
EditorsSusanne Holmström, Susanne Kjærbeck
Number of pages24
Place of PublicationFrederiksberg
PublisherSamfundslitteratur
Publication date2013
Pages89-112
Chapter3
ISBN (Print)978-87-593-1539-2
Publication statusPublished - 2013
Externally publishedYes
SeriesDen kommunikerende organisation

Cite this