Problemet om økonomiens sociale indlejring: Refleksioner over Mark Granovetters embeddedness-begreb

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  Abstract

  Et bærende element inden for ny økonomisk sociologi er embeddedness-begrebet, der udtrykker, at økonomien er indlejret i sociale netværk, som afgrænser aktørernes mulighedsrum. I denne artikel diskuteres begrebets indflydelse samt nogle udfordringer og muligheder for at revitalisere ”social indlejring” som et grundlæggende perspektiv på økonomisk adfærd og institutioner.
  Original languageDanish
  JournalSamfundsøkonomen
  Issue number3
  Pages (from-to)4-8
  Number of pages5
  ISSN0108-3937
  Publication statusPublished - 2008

  Cite this