Presset på kronen: En højst usædvanlig situation som rejser højst usædvanlige spørgsmål

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

998 Downloads (Pure)

Abstract

2015 er blevet indledt med et markant markedspres for en styrkelse af den danske krones værdi overfor euroen. Presset for opskrivning af kronen er historisk, da tidligere valutakriser har været karakteriseret af pres for svækkelse af kronens værdi. For at afbøde presset har Nationalbanken sænket renten på indskudsbeviser til -0,75%, og valutareserven er steget dramatisk. Artiklen diskuterer, hvorfor situationen er, som den er, om forsvaret for kronens kurs overfor euroen kan fortsætte i det "uendelige", og hvad omkostningerne i givet fald vil være.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue number2
Pages (from-to)6-9, 23
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - 2015

Cite this